Международен Бизнес мост

Ibb-World GmbH е основана през 2003 и е акредитиранa като консултантска фирма, която работи главно в сферата на международната търговия по различни проекти.

Международен Бизнес мост

Фирмата е доказала своето професионално присъствие като консултант на редица успешно приключили международни проекти в сферата на капиталови инвестиции, както и в продажбата на стоки и услуги, с което е постигнато увеличение на стойността на бизнеса и на двете страни – инвеститори и клиенти.

Международен Бизнес мост

Ibb-World GmbH може да предложи установени контакти в различни сфери на бизнеса, както и утвърдено в практиката ноу-хау в управлението на проекти.

Проекти

Искате ли да знаете за някои от нашите проекти, които сме правили в различни страни и различни бизнес сектори?
Повечето от тези проекти вече са финализирани, а някои все още са в процес

Повече информация »

Нашият фокус

Основният фокус и опит на Ibb-World GmbH е върху консултантските проекти и управлението на проекти. Т.е. международни инвестиции във възобновяеми енергийни източници, селскостопански проекти, недвижими имоти и капиталови инвестиции като Пълно управление на проекти за градско развитие

Повече информация »

Услуги

Имаме много опит в нашата индустрия и можем да ви предложим ефективна услуга. Нашата услуга е и за инвеститори

Повече информация »


Ако Вашата компания:

Предоставя услуги според конкретните нуждите на клиента, Ibb-World GmbH може да бъде вашия консултант или партньор по проектите за организиране на продажбата на тези услуги в световен мащаб

ИЛИ

Има дейност, насочена към международна търговия и инвестиционни проекти, Ibb-World GmbH ви предлага своето ноу-хау и практически опит в успешното реализирането на подобни проекти.

Основният фокус и експертизата на Ibb-World GmbH е в консултациите и управлението на проекти сферата на международната търговия, недвижимите имоти, селското стопанство, новите енергии, капиталови инвестиции, др.
-Проекти за управление (строеж и реконструкция) на хотели;
-Управление на социални проекти (училища, болници);
-Управление на проекти в сферата на селското стопанство;
-Управление и популяризиране на проекти за медицински грижи в Европа, Азия, Средния Изток, Китай;
-Управление и изпълнение на проекти в сферата на образованието и обмен на специалисти и студенти по Международна търговия за различни „джойнт венчър” проекти в Европа.


ЕнергетикаУправление на проекти и капиталови инвестиции в направление

-Проекти за изграждане на пречиствателни съоръжения

-Производство на енергия от водни ресурси

-Водоснабдяване

-Въздушна, соларна и биоенергии, др


Търговия - Експорт / ИмпортУправление на проекти и капиталови инвестиции в направление

-Машини и съоръжения

-Суровини и химикали

-Agricultural goods

-Селскостопански продукти

-Фармацевтични и медицински продукти

-ИТ продукти и услуги

-Опаковки (PET)

-Текстил и други продукти и стоки, др