Нашите проекти

Германия:

Управление на инвестиционни проекти за инвеститор от ОАЕ

Управление на недвижими имоти в сътрудничество с архитект

Nederland (Холандия)

Инвестиционни проекти за управление в Судан

Управление на недвижими имоти в сътрудничество с турски архитект

Растения (Земеделие), които планират да получат проект в Судан на NIL

България

Управление на ОАЕ-Инвеститор за намиране на обект за инвестиране и изграждане

Управление на недвижими имоти за продажба в арабските страни

Мениджмънт Туризъм за партньор за сътрудничество от арабските страни

Управление на места за голф за инвеститори от арабските страни

Управление на растенията (селско стопанство)

ИТ - внедряване на база данни

IT - Програмиране на портали от управление до всички останали стъпки

ИТ - системна интеграция

ИТ - Управление на системата

Алжир

Управление на инвестиционни проекти за инвеститори

Управление на СП за градска сграда

Управление на хранителната промишленост

Мениджмънт Медицинска индустрия

Управление на нова енергия

Управление и търговия с правителствен проект за инфраструктура

ИТ - интеграционни стестове (тест с ниско ниво)

ИТ - софтуер за внедряване в база данни / системи

IT - Системни анализи

IT - План на проектите

IT - проследяване и контрол на проекти

ИТ - Управление на подложката

Тунис

Управление на намирането на проекти за инвестиции

Проекти за управление на растения

Успех за намиране на СП в туризма от Турция, България, Швеция

Судан

Управление на намирането на инвестиции

Проекти за управление на растения

Успех за намиране на СП за износ на хранителни продукти

Управляващ за правителството на Судан да намери компания, в която да работи в инфраструктурата

Индонезия

Управление на намирането на проекти на инвестицията

Успях да намеря JV от Австрия в рудна руда

Управлява да донесе СП от Турция в летищното строителство

Управление на демонтаж за производство на хартия от Европа

Управление на изграждането на завод за биодизел

Управление на износа от производителите на чипове в ЕС

Турция

Управление на инвестиционни проекти за инвеститори

Производство на напитки = управление за изграждане на нова производствена система

ИТ - софтуер за внедряване в база данни / системи

IT - Приложение за внедряване на хардуерна подложка

Китай

Управление за производство

Управление на агент за всички експортни продукти от Китай